History of the Eagles Tour
 
Aug 25 Tacoma Dome
Boston - Heaven On Earth Tour
 
Sep 6  Town Toyota Center
Elton John
 
Sep 17 Spokane Arena
Sep 27 Key Arena Seattle
Fleetwood Mac
 
Nov 20 Tacoma Dome